Bergscykling

Viktigt med cykelhjälm

Allt för många cyklister råkar idag ut för huvudskador av olika slag. Dels för att de helt är utan hjälm eller har valt hel fel sort. Det är viktigt att skydda sitt huvud, med en bra cykelhjälm. Både barn och vuxna bör därmed se till att de använder detta!

2 Sep 2019